Уважаеми клиенти, във връзка с предстоящото отчитане на консумациите за месец март ви уведомяваме , че наши служители ще направят отчет без контакт с вас .За местата указани като смарт дестинации той ще се извърши дистанционно (общо 38 % от битовите клиенти), за останалите безконтактно.Заплащането, както и досега е по методи, които не изискват посещението ви в офисите ни.

Всяко друго лице представящо се за наш служител в този период не е свързано с нас.