Ситигаз България ЕАД подписа споразумение с Булгаргаз ЕАД за връщане на сумите от редуциране на цените на природния газ  в следствие промените в  договора с Газпром.

В рамките на месец Юни ще Ви бъдат издадени кредитни известия за  изчислените суми за възстановяване за доставка на природен газ за периода от 05.08.2019 г. до 31.03.2020 г. по  цените,  утвърдени  с  решенията  на  Комисията  за  енергийно  и  водно  регулиране.  Със сумите от кредитните известия ще се извърши прихващане на дължимите суми от клиентите за консумиран природен газ.