Уважаеми клиенти,
От 09.07.2022 г. влизат в сила следните изменения:

  • Намаляване на ДДС на потребителите на природен газ от 20 % на 9
    %. ( това намаление се отнася само върху цената на природния газ от
    обществен доставчик ).
  • Премахване на акциза на природния газ като моторно гориво с
    кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00.

По този повод направихме извънредно отчитане към тази дата и ще
издадем фактури за този период ( 01 – 08.07.2022 г.)

За времето от 09.07.2022 г. до края на месеца ще бъде издадена втора
фактура с новите условия.

Стопанските клиенти с авансови плащания следва да я възприемат
(фактурата за периода 01.07 – 08.07.2022 г. ) като авансова фактура и
заплатят в същия срок както досега. Битовите клиенти и клиентите без
авансови фактури следва да я заплатят заедно с втората фактура, съгласно
условията за плащане валидни досега.