Уважаеми съграждани,
От днес 13.03.2020г. Ситигаз България ЕАД преустановява работа с граждани във своите офиси.

Заявки, заявления за присъединяване и др. документи да бъдат обменяни по електронен път или по телефон.