гр. Септември е първия град в България с изцяло дистанционно смарт измерване на консумацията на природен газ за промишлени, комунални и битови потребители