Ситигаз България ЕАД въведе в експлоатация разширението на газоразпределителната си мрежа до град Твърдица. Стопански потребители и граждани могат да се възползуват от предимствата на природния газ.