При сравнение на цените на различните енергоизточници в началото на отоплителния сезон отново сиьото гориво е начело като икономически, практичен и комфортен избор за отопление. За сравнение може да прегледате графиката: