Ситигаз България ЕАД е първото дружество у нас, което преди една година реализира 100% дистанционно смарт отчитане на консумацията на всички клиенти. Практиката за изминалия период показва, че освен детайлна информация, която може да се предложи на клиентите за тяхното потребление, смарт системата спомага за по-голям контрол на състоянието на мрежата, загубите и изтичанията. Проекта проедължава да се развива и в бъдеще.