Започналото въвеждане на смарт измерване на консумацията на природен газ за битови клиенти преди две години продължава и днес.

Към момента отнесено към всички видове клиенти (промишлени, комунални и битови) смарт / умното измерване в регион Тракия е достигнало – 71 %, в регион Габрово – 85 %, а в район Силистра – 67 %.

Очаква се до края на четвърто тримесечие да се постигне пълно 100 % смарт измерване за всеки потребител.