%

Клиента се отказаха от хартиена фактура

12 дървета са необходими за 1 тон хартия. Приблизително толкова тежат и хартиените фактури на клиентите ни. Освен хартията за да получите фактурата си на хартиен носител е необходимо разпечатването и, както и нейната доставка до дома Ви. Тук също са необходими тонер, електроенергия, гориво и др.
Над 99,7% от клиентите ни които избраха не само икономичния и екологичен начин за отопление но също така и бързия и ефективен начин по електронен път да бъдат осведомени за дължимите суми. Така заедно успяваме да допринесем за една по-чиста среда на живот.

Благодарим на всички ВАС!