От 17 юли 2023г. започна реалното изпълнение на подмяната на старите отоплителни устройства на твърдо гориво с газови котли и радиатори по проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
За повече информация посетете офиса на Ситигаз България ЕАД в гр. Димитровград на адрес: ул. „Цар Симеон“ №5Б, партер.