СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД  УВЕДОМЯВА, ЧЕ ПРОДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ ДО 01.04.2020 Г.

В УКАЗАНИЯ СРОК НЯМА ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЯВАНО ПОДАВАНЕТО НА ГАЗ ЗАРАДИ НЕПЛАТЕНИ СМЕТКИ.