Настоящото издание на Кодекса съдържа някои уточнения и корекции, произтичащи от натрупания опит през периода на действие в Група SGR. Този Кодекс отразява етичните задължения и отговорности при изпълнение на търговските сделки и фирмени дейности, които трябва да спазват сътрудниците на Ситигаз България ЕАД, дружествата от Група SGR, независимо дали са ръководен или назначен персонал от всякакъв вид в съответните фирми.