Политика за защита на личните данни

Ситигаз България винаги е обръщала голямо внимание на адекватната защита на неприкосновеността на личните данни на всички свои клиенти, с които влиза в ежедневен контакт чрез услугите на портала citygas.bg, осигурявайки високо ниво на защита при обработката на предоставената информация.

На тази страница предоставяме информация относно обработката на данните предоставени от лицето или получени по друг начин в следствие на използването на интернет страницата www.citygas.bg, (в следствие „Интернет страницата“) в съответствие с националното и европейско законодателство в областта на защита на личните данни, и по-точно, на Регламента за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679.

Услуги предлагани от Интернет страницата

В портала www.my.citygas.bg потребителят има защитен достъп до съдържанието и предлаганата информация свързана с личните данни. Използване на някои персонализирани услуги, свързани с управлението на данни и заявки на потребители, е възможно само след регистрация чрез попълване на онлайн формуляр, в който потребителят трябва да посочи своите лични данни, някои от които трябва да бъдат въведени задължително за активиране на пълномощията за удостоверяване, с които лицето впоследствие влиза в зоната, запазена за регистрирани потребители.

АДМИНИСТРАТОР НА ДАННИТЕ

Администратора отговорен за събирането, употребата и всяка операция свързана с предадените лични данни е Дружеството Ситигаз България ЕАД , с адрес ул. Адам Мицкевич 4А, София.

МЯСТО НА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

Обработката, за която Ситигаз отговаря, свързана с уеб услугите на Сайта, се извършва на адреса на Администратора, както и в офисите на Utilia S.p.A., лице и отговарящо за някои аспекти, свързани с обработката на лични данни. Тези данни се обработват само от отговорния технически персонал или от лицата, отговарящи за операциите по неотложно техническо обслужване. Не се съобщават или разпространяват данни, получени от уеб услугата. Личните данни, предоставени от потребители, които искат изпращане на информационен материал, се използват само за изпълнение на исканата услуга и не се съобщават или разкриват на трети лица.

ВИДОВЕ ОБРАБОТВАНИ ДАННИ

  • Данни предавани от информационни програмни продукти биват подложени на обработка по време на използването на този сайт.

Тази информация, чрез обработване и асоцииране с данни съхранявани от трети лица може да доведе до идентификация на потребители, но не се събира във връзка с идентифициране на заинтересовани страни.

Тази категория данни включва IP адреси или имена на домейни на компютри, използвани от потребителите, които се свързват към сайта. Адресите в номерацията на Унифициран ресурсен идентификатор (URI) на исканите ресурси, времето на заявката, метода, използван за подаване на заявка към сървъра, размер на получения в отговор файл, цифров код, показващ състоянието на отговора, даден от сървъра (успех, грешка и т.н.) и други параметри, отнасящи се до операционната система и компютърната среда на потребителя.

Тези данни се използват единствено за получаване на анонимна статистическа информация за използването на сайта и за проверка на правилното му функциониране. Данните могат да се използват за установяване на отговорност в случай на хипотетични компютърни престъпления срещу обекта

  • Данни предоставени от клиента

Незадължителното, изрично и доброволно изпращане на имейли на адресите, посочени на този сайт, води до последващо придобиване на адреса на подателя, необходим за отговора на заявките, както и на всички други лични данни, включени в съобщението.

Специфичната обобщена информация ще се отчита динамично или ще се показва на страниците на сайта, определена за конкретни услуги при поискване.

Бисквитки (COOKIES)

Настоящия сайт citygas.bg не събира нарочно лични данни.

Ние не използваме “бисквитките” за предаване на информация от личен характер, нито пък се използват така наречените „постоянни бисквитки“ от какъвто и да е вид или системи за проследяване на потребителите.

Използването на така наречените „сесийни бисквитки“ (които не се съхраняват постоянно на компютъра на потребителя и изтриват, когато браузърът се затвори) се ограничава стриктно до предаването на идентификатори на сесии (състоящи се от произволни номера, генерирани от сървъра), необходими за безопасното и ефективно сърфиране на сайта.

Освен посоченото по-горе за данните при сърфиране, потребителят е свободен да предоставя лични данни, съдържащи се във формулярите, за да поиска изпращането на информационен материал или други съобщения, за които съгласието представлява правната основа на обработката.

Непредоставянето на такива данни може да доведе до невъзможност за получаване на исканото.

НАЧИНИ НА ОБРАБОТКА И СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Личните данни се обработват с автоматизирани системи за времето, което е строго необходимо за постигане на целите, за които са били събрани, или и на по-късен етап, в рамките на срока за давност за изпълнение на всички правни задължения.

Предвидени са конкретни мерки с цел да се предотврати загубата на данни, незаконната или неправилната им употреба и неоторизиран достъп.

ПРАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ

Регламент (ЕС) 2016/679 Ви дава правото а специфични права, между които правото да изискате от Администратора потвърждение дали Вашите лични данни са в процес на обработка, и да получите достъп (право на достъп); промяна на неточните лични данни, допълване на непълни лични данни (право на коригиране); изтриване на данните, ако съществува някоя от причините предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 (право „да бъдеш забравен“); Ограничение на обработката, ако съществуват предпоставките предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 (право на ограничаване на обработката); да получите в структуриран често използван формат, който да може да бъде прочетен от автоматични устройства, Вашите лични данни подадени към Администратора и да предадете тези данни на друг.

Администратор (право на преносимост). Вие имате правото във всеки един момент да отнемете съгласието си за обработка на Вашите лични данни, без да компрометирате легитимността на обработката извършена на базата на предоставянето от Вас съгласие преди да го отмените и във всеки един момент да се противопоставите на обработването с цел маркетинг (право на възражение), отправяйки писмено искане към Администратора на адрес privacy@citygas.bg или по факса на 02/ 925 94 96.

Освен всяка друга административна или съдебна жалба, Вие имате право да подадете жалба до Надзорния орган, ако считате, че обработката на Вашите лични данни нарушава Регламента на ЕС за защита на личните данни.

Форма за жалби/оплаквания:

13 + 11 =