Във връзка със земетресението усетено в района на Пловдив, Ситигаз България ЕАД започва извънредна комплексна проверка на състоянието на газоразпределителните мрежи.

09.07.2023г.: МРЕЖАТА НА СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ В РАЙОНА НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТОНА 07.06.2023 Г. ФУНКЦИОНИРА НОРМАЛНО. ТОВА ПОКАЗВА ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА НАПРАВЕНА СЪС СПЕЦИАЛНИ МАШИНИ И УРЕДИ.