Информация по ЗППЦК

В изпълнение на задължението си по §38 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2/2003г. и във връзка с чл.43а ал.3 от Наредба № 2
Ви уведомяваме, че СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД с ЕИК 131285259 е сключило договор за разкриване на информация с Инвестор БГ АД на дата 07.09.2016г.
ГОДИНА

Период на отчетност

ДОКУМЕНТИ

2018

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018г.
 

2017

Годишен финансов отчет 2017 г.
Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2017г.
Тримесечен Финансов отчет към 31.03.2017 г.

2016

Годишен финансов отчет 2016 г.
Тримесечен Финансов отчет към 31.12.2016 г.

 

Тримесечен Финансов отчет към 30.09.2016 г.

 

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2016г.