В изпълнение на задължението си по §38 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2/2003г. и във връзка с чл.43а ал.3 от Наредба № 2
Ви уведомяваме, че СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД с ЕИК 131285259 е сключило договор за разкриване на информация с Инвестор БГ АД на дата 07.09.2016г.

ГОДИНА

Период на отчетност

ДОКУМЕНТИ

2019

  Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2019г.

  2018

  Годишен финансов отчет 2018 г.

  Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018г.

  2017

  Годишен финансов отчет 2017 г.
  Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2017г.
  Тримесечен Финансов отчет към 31.03.2017 г.

  2016

  Годишен финансов отчет 2016 г.
  Тримесечен Финансов отчет към 31.12.2016 г.

   

  Тримесечен Финансов отчет към 30.09.2016 г.

   

  Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2016г.