Уважаеми клиенти,

Предоставения по-долу модел да се прилага за компенсиране на сметките на природен газ.

В следващите примерна фактура е изчислена компенсацията в зависимост от месеца за компенсиране.

Вие сами можете да изчислите Вашата компенсация, като умножите потреблението в MWh месеците декември и януари, както следва:

Декември: консумация х 26,77 лв

Януари: компенсация х 42, 31 лв

Декемврийската консумация я имате от фактурата.

Януарската компенсация ще излезе с фактурите за месец Януари 2022 г.

Сметките за януари ще съдържат компенсация за  месец декември 2021 г и януари 2022 г, както показват примерните фактури.

От изложените примерни фактури можете да разберете основните компоненти и начина на пресмятане, за да получите повече яснота по компенсацията.

Приложение:

Примерна фактура декември 2021.г.

Примерна фактура януари 2022 г. с приспаднати компенсации.

Декември 2021