Енергийна ефективност

Програми по енергийна ефективност.

„Ситигаз България” EАД притежава програми за инвестиране в газификацията на обществени обекти с цел подобрение на енергийната ефективност. Най-често се използват от общините при проучване на работа с природен газ: разработени са различни форми на финансиране и продажба на лизинг с помощта на банки. Сроковете за заплащане на лизинговите вноски са по-отдалечени във времето, отколкото изискването на възвръщане на инвестициите от клиента. По този начин той ползва директно предимствата от въвеждането на природния газ. За ползването на тези програми, които са въведени в Общините Кричим, Стамболийски, Чирпан, Раковски и др. се обръщайте към централния офис.

Консултации за намаляване на стойността на природния газ

Ние разполагаме със специалисти, които в определен момент могат да консултират Вашата газификация с оптимални разходи. За извършване на реализацията на газификацията ще предложат най-добрите фирми специалисти за реализация на Вашия проект.

Системи за поддържане на оптимална работа на газовите съоръжения.Ние притежаваме структури, които ще оптимизират Вашата консумация както като количество, така и като необходимо оборудване. Моля обърнете се към нас.