От 01.06.2011 г. “Ситигаз България” ЕАД дава възможност на своите битови клиенти да заплащат сметките си за консумиран природен газ, чрез системите EasyPay и Epay.

При плащането на сметки за потребление на природен газ се дава възможност на клиентите да заплатят през централизираната система на Easypay всяка своя сметка от 1556 офиси, от които 178 в регион Тракия, работещи със системата, независимо от местоположението му. За самото плащане не се изисква предварителна регистрация на клиента.

За да заплатите сметката си за консумиран природен газ е достатъчно да съобщите вашият потребителски номер или трите имена.

Самото плащане на сметките се базира на изградена инфраструктура за приемане на плащания в полза на “Ситигаз България” АД. Чрез Easypay плащанията, освен чрез Интернет, банкомати и телефони, може да се извършват в брой в офисите на организациите партньори, работещи с Easypay. Предимство е, че клиентът може да заплати сметката си, за който и да е град, независимо от точката, в която се намира.

Внасянето на суми може да се осъществи по следния начин:

 • в брой на гише;
 • чрез ePay.bg, чрез национални дебитни банкови карти;
 • чрез ePay.bg с плащане, чрез международни кредитни карти;

Някои от представителствата на Easypay, работят и в почивните дни. Може да получите информация за тяхното местоположение на тел. 02/ 921 0881.

Системата Easypay позволява и безплатно регистриране на т. нар. „Клиентска Easypay регистрация“. Тя осигурява на клиентите възможност да получат информация за всички свои битови сметки в реално време. Плащането на сметките може да става общо и поотделно, в зависимост от желанието на клиента. При регистрацията системата запазва данните на клиента и при следващи плащания данните на платеца се акумулират автоматично.

След внасяне на сума за плащане по сметка, системата автоматично отчита погасяване на задълженията на клиента към “Ситигаз България” АД.

Електронен портал

СИТИГАЗ България ЕАД Ви предлага възможността да се възползвате от някои услуги, от които досега можехте да се възползвате само с присъствие в офисите ни, вече директно в Интернет. Така можете да получите ‘виртуален’ достъп до нашите офиси, директно от дома Ви в подходящо за Вас време, с всички удобства, които това предлага!
Ако все още не сте регистриран, можете да го направите сега.

Регистрацията е лесна, бърза и безплатна и е резервирана за всички клиенти на СИТИГАЗ България ЕАД

С регистрирането ще получите едно Потребителско име (login) и една парола за ползване всеки път, когато поискате достъп до нашите услуги.

Ако не сте все още регистрирани, регистрирайте се сега в Електронното гише. 

Ако не сте наш клиент, или просто желаете да получите представа как функционира услугата, опитайте да влезете с потребителско име ‘demo’ и парола ‘demo’. Ще получите достъп до една пълна демонстрация.

За клиенти на Банка ДСК

Плащане чрез директен дебит по нареждане от разплащателни сметки на клиента открити в Банка ДСК

Плащане на терминално устройство АТМ с банкова карта

Плащане чрез електронните канали ДСК Директ на БАНКАТА от негови потребители

Приемане на касови вноски в офисите на БАНКАТА, по откритата в БАНКАТА разплащателна ДРУЖЕСТВОТО.

За клиенти на Банка UNICREDIT Bulbank

Безналични плащания, за които Платците са представили писмени съгласия за Директен дебит, съгласно изискванията на Наредба № 3/2009г. на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

Безналични плащания, наредени от Платеца с дебитна и/или кредитна карта на банкомат, чрез сайта на Банката или през електронния канал Булбанк Онлайн.

Безналични плащания, наредени от Платеца, от негова разплащателна сметка при Банката през електронния канал Булбанк Онлайн.

Безналични плащания, наредени от Платеца, от негова разплащателна сметка при Банката чрез услугата за мобилно банкиране на Банката – Булбанк Мобайл.

Касови плащания, наредени от Платеца на каси на Банката.

1. Какво е електронна фактура?  

Електронната фактура е документ, подписан с валиден универсален електронен подпис. Тя е напълно равностойна на съответния хартиен носител. Електронните фактури, представяни чрез системата на еFaktura.bg, отговарят на изискванията на Закона за Eлектронния Документ и Електронния подписЗакона за счетоводството и Закона за ДДС. За справка може да проверите „Становище на НАП”, в секция „Документи” на www.efaktura.bg.

2. Трябва ли да притежавам електронен подпис, за да получавам електронни фактури?

Не. Валиден електронен подпис трябва да притежава Издателят на фактури. За да станете Получател трябва да предоставите работещ електронен адрес (email), на който ще бъдете нотифициран за насочени към Вас фактури в efaktura.bg.

3. Как мога да се регистрирам в системата на efaktura.bg?

Регистрацията на Получател в efaktura.bg може да стане само след представяне на валидна фактура от Издател. При нотифицирането за първата електронна фактура, системата изпраща email – „Покана за регистрация”.

При регистрацията е необходимо да декларирате, че сте оторизиран от страна на съответното юридическо лице да поулчавате фактури, както и да приемете Общите условия за ползване на системата.

4. „Покана за регистрация” – какво следва?

Поканата за регистрация съдържа линк (връзка) към страницата на efaktura.bg, която е уникална за всеки потребител. Последвайте връзката, тя ще ви отведе до страницата за първоначална регистрация в системата. От лявата страна на екрана са изобразени данните на фирмата или лицето, което ще получава фактури, а от дясно трябва да попълните необходимите данни, за да станете потребител на системата.

Обърнете внимание, че данните, които попълвате, трябва да отговарят на следните изисквания

 • полето ЕГН се проверява за валидност
 • трябва да се попълнят поне две имена на Получател
 • паролата трябва да се състои от минимум 6 символа и да включва в себе си поне една малка и голяма буква на латиница и една цифра. Не въвеждайте паролата, която ползвате за достъп до електронната си поща – потребителското име (идентификатор) на двете съвпада, но това са съвсем различни системи.

Паролата Ви трябва да е едновременно сложна за отгатване от външни лица и достатъчно лесна за запомняне от Вас. Пример за приемлива парола е: “TainaParola64”.

Следните примерни пароли няма да се приемат по време на регистрация:

 • “Password” – не съдържа цифра;
 • “Парола1” – въведена е на кирилица;
 • “Test1” – съдържа само 5 символа;
 • “P@ssw0rd” – съдържа непозволен символ – “@”;

За да се премине успешно през регистрацията, трябва да се попълнят всички полета маркирани със знак – ‘*’.

5. На страницата на efaktura.bg има каре зелени цифри, под което пише „ Въведете кода от изображението”. За какво служи?

Целта на това каре е да не позволи на недоброжелатели да стартират програми, които се опитват да отгатнат Вашите идентификатор и парола чрез метода на пробите и грешките. То гарантира сигурността на Вашия профил и за това не може да се премахне. При всяко ново отваряне на страницата кодът е различен. Ако не виждате добре изображението, кликнете върху него с мишката и кодът ще се обнови.

6. Не съм получил покана за регистрация – защо?

Възможни са няколко причини:

 • Не е предоставен email адрес или не е издадена електронна фактура;
 • Предоставен е неверен email;
 • Вашият email адрес е защитен с филтър (антиспам софтуер), който позволява получаването на email съобщения само от избрани адреси или доставчици. Проверете в електронната си поща, дали имате блокирани съобщения от адрес: notify@efaktura.bg или попитайте администратора на Вашия е-мейл сървър за тези настройки;
 • Възможно е да получавате покани за регистрация, но да ги триете по навик или по презумция (защото са от непознат адрес).