ЗА БИТОВИТЕ КЛИЕНТИ

СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД  УВЕДОМЯВА, ЧЕ ПРОДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ ДО 01.04.2020 Г. В УКАЗАНИЯ СРОК НЯМА ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЯВАНО ПОДАВАНЕТО НА ГАЗ ЗАРАДИ НЕПЛАТЕНИ...

Информация DESIREE Gas

Във връзка с удължаването на извънредното положение, Ви информираме, че двумесечният срок на изпълнение и завършване на изпълнение на строителните работи в обекти на бенефициенти по проект DESIREE Gas се удължава с броя седмици, в които има извънредно...

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ!

Уважаеми клиенти, във връзка с предстоящото отчитане на консумациите за месец март ви уведомяваме , че наши служители ще направят отчет без контакт с вас .За местата указани като смарт дестинации той ще се извърши дистанционно (общо 38 % от битовите клиенти), за...

Важно съобщение

Уважаеми съграждани,От днес 13.03.2020г. Ситигаз България ЕАД преустановява работа с граждани във своите офиси. Заявки, заявления за присъединяване и др. документи да бъдат обменяни по електронен път или по...

Съобщение:

Във връзка с голямото намаление на цената на природният газ от Газекспорт към Булгаргаз ЕАД и бъдещите компенсации за минало време към крайните клиенти ви уведомяваме, че очакваме решението на КЕВР по искането на Булгаргаз ЕАД за метода на процедиране в този...

Ситигаз завърши

Нови смарт населени места. Стамболийски, Кричим, Ново Село, Куртово Конаре, Крумово, Ягодово, Куклен, Катуница, Гурково, Твърдица, Голямо Дряново, Долно Съхране, Овошник, ЗимницаЕнина и Крън се измерва дистанционно разхода на природен газ на всички...

Финал на програма Дезирее

Ситигаз България ЕАД уведомява всички свои потенциални клиенти, че поради изчерпване на субсидирането по проект Дезирее Газ от днешна дата (17.02.2020г.) се прекратява приемането на нови документи за кандидатстване по проекта. Всички одобрени клиенти следва да се...

Гр. Твърдица

Ситигаз България ЕАД въведе в експлоатация разширението на газоразпределителната си мрежа до град Твърдица. Стопански потребители и граждани могат да се възползуват от предимствата на природния...

гр. Септември 100%

гр. Септември е първия град в България с изцяло дистанционно смарт измерване на консумацията на природен газ за промишлени, комунални и битови...