Нова цена на природния газ за месец Април!

Нова цена на природния газ за месец Април! Цената за битови потребители с вкл. ДДС за нормален кубичен метър на синьото гориво е както следва: – за Регион Тракия – 1,18 лв / нм3 – за Община Габрово – 1,13 лв / нм3 – за Община Силистра – 1,13 лв /...

Пловдив : събота 06.04.2024 г. – 22:30 ч.

Вследствие изкопни работи по „Водния цикъл“ на гр. Пловдив е нарушена целостта на газопровод по бул. Ал. Стамболийски“ и предизвикано изтичане на газ. Аварията е отстранена в кратки...

Нов месец, нова по-ниска цена на природния газ!

Цената за битови потребители с вкл. ДДС за нормален кубичен метър на синьото гориво е както следва: – за Регион Тракия – 1,18 лв / нм3 – за Община Габрово – 1,11 лв / нм3 – за Община Силистра – 1,12 лв /...

Отново очаквано понижаване на цени на природния газ!

Прекрасното настроение породено от очакваните празници в началото на месец март: 1 март, 3 март и 8 март се допълва от значителното намаляване на цените на природния газ.Тази благоприятна тенденция, започнала преди 3 месеца, продължава и сега, създавайки по-приятна...

Приятна новогодишна изненада

Цената на природния газ за месец Януари спада спрямо тази за мес. Декември. Природния газ е най-изгодния топлоносител в момента, а както се очаква и за в...

314 нови битови клиенти в гр. Димитровград

Успешно завърши газифицирането на домакинствата в Димитровград участващи в проекта: „Подобряване качеството на атмосферния въздух на община Димитровград чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с други алтернативни форми на отопление”, финансиран чрез...

Декември – Отново най-инкономични

При сравнение на цените на различните енергоизточници в началото на отоплителния сезон отново сиьото гориво е начело като икономически, практичен и комфортен избор за отопление. За сравнение може да прегледате...

Авария – отстранена

Поради авария причинена от трети страни бе преустановено снабдяването с природен газ по бул. Пещерско шосе, бул. В.Априлов и към централна градска част на гр. Пловдив 27.11.2023 г. 18:25 – аварията е отстранена. Моля нулирайте грешките на газовите си...

Отново най-икономични

 Въпреки повишаването на цената на газа от 01.11.2023 година природният газ остава най-икономичния топлоносител за предстоящата...