Цената за битови потребители с вкл. ДДС за нормален кубичен метър на синьото гориво е както следва:
– за Регион Тракия – 1,18 лв / нм3
– за Община Габрово – 1,11 лв / нм3
– за Община Силистра – 1,12 лв / нм3