На основание чл. 33 от Наредба №2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ, „Ситигаз България“ ЕАД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на Регион Тракия за регулаторен период 2024 – 2026 год.:

 1. Пределни цени за разпределение и снабдяване за промишлени клиенти:
 2. до 1 000 MWh/год.                                       24,95 лв./ MWh.
 3. от 1 000 до 5 000 MWh/год.                        16,20лв./ MWh.
 4. от 5 000 до 10 000 MWh/год.                      12,65лв./ MWh.
 5. от 10 000 до 50 000 MWh/год.                    11,53 лв./ MWh.
 6. над 50 000 MWh/год.                                   10,53 лв./ MWh.
 • Пределни цени за разпределение и снабдяване за обществено-административни и търговски клиенти:                           27,31 лв./ MWh.
 • Пределни цени за разпределение и снабдяване за битови клиенти: – 29,75 лв./ MWh.
 • Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа:
 • промишлени клиенти                                                   4 880,00 лв.
 • обществено-административни и търговски клиенти                   2 680,00 лв.
 • битови клиенти                                                                     520,00 лв.

Посочените цени са без включен ДДС 20%.