Във връзка със стартиране на проект „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ОТОПЛЕНИЕ“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, чрез която одобрените домакинства ще получат безвъзмездно: доставка и монтаж в жилището на избрано ново отоплително устройство (газов котел), както и до три броя радиатори, или до три броя газови конвектори. Всички кандидати, които желаят подмяна на уредите на твърдо гориво (дърва и въглища) с газово е необходимо:

 

  • да посетят офис на „Ситигаз България“ ЕАД , намиращ се в гр. Димитровград, ул. „Цар Симеон“ №5 /партер/
  • да подадат ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ – по образец (с копие от документ за собственост) – на място в офиса, онлайн през сайта на „Ситигаз България“ citygas.bg, и на имейл: dimitrovgrad@citygas.bg 
  • „Ситигаз България“ ЕАД ще разгледа подадените документи и ще издава СТАНОВИЩЕ/ПОТВЪРЖДЕНИЕ за техническата възможност за присъединяване на имота към газоразпределителната мрежа на гр. Димитровград.

Приемът на документи в офис/онлайн ще започне от 07.05.2020г.

Телефон за  връзка:
0391/3 12 19
и
0894604993

Форма за бърза връзка:

2 + 15 =