енергия и комфорт
от природен газ
на конкурентна цена

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ПРОМОЦИЯТА,
това е нашето предложение


Връщане платена такса присъединяване 624лв. с ДДС

Промоционална цена на котли от 1699лв. с ДДС

Възможност за разсрочено плащане до 5 години БЕЗ оскъпяване на отоплителната инсталация

Промоцията е валидна от 15.09.2023г. до 15.11.2023г.
За допълнителна информация на 0700 18 225

 Сравнителни цени за
1MWh енергия за
отопление на бита с
включен ДДС към
01.09.2023г.

Промо цени от
1699лв. с ДДС

 

Условия на промоцията

Ситигаз България ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.
София 1360, община Връбница, ул. Адам Мицкевич № 4А, ет. 3, ЕИК
131285259, ИН по ДДС BG131285259, в качеството си на предприятие за
разпределение на природен газ и краен снабдител с природен газ.
Във връзка с развитието на дейността си обявява следната промоция
за битови потребители:
I. За всички битови потребители, подали заявление за
присъединяване към газоразпределителната мрежа на Ситигаз
България ЕАД (Дружеството) в срок от 15.09.2023г. до 15.11.2023г.,
Дружеството връща платената такса за присъединяване в размер на
624 лв. с ДДС.
Таксата за присъединяване се връща при следните условия:
1. При достигане на консумация от 10.8 MWh се връща 1/3 от
таксата или 208лв.
2. При достигане на консумация от 21.6 MWh се връща още 1/3
от таксата или още 208лв.
При достигане на консумация от 32.4 MWh в рамките на три
години се връща още 1/3 от таксата или още 208лв.

II. Промоционална цена на газови котли от 1699 лв. с ДДС.
ПРОМОЦИОНАЛНАТА ЦЕНА Е ВАЛИДНА ЗА
КОНДЕНЗАЦИОНЕН СТЕНЕН КОТЕЛ С ПРОТОЧНО
ПОДГРЯВАНЕ НА БГВ ПРЕЗ ВТОРИЧЕН ТОПЛООБМЕННИК
Номинална мощност на котела-24KW.

III. Възможност за разсрочено плащане без оскъпяване за пет
години на отоплителна инсталация.
IV. Валидност на промоцията от 15.09.2023г. до 15.11.2023г. при
подадено заявление за присъединяване, получено съгласие за
присъединяване и заплатена такса за присъединяване в същия период.

Форма за връзка с нас

8 + 7 =

За директен контакт през мобилния телефон по райони:

Пловдив
Хасково
Казанлък
Габрово
Кърджали
Силистра
Велинград
Димитровград