Форма за връзка с нас

9 + 9 =

Ситигаз България ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, община Връбница, ул. Адам Мицкевич № 4А, ет. 3, ЕИК 131285259, ИН по ДДС BG131285259, в качеството си на предприятие за разпределение на природен газ и краен снабдител с природен газ.
Във връзка с развитието на дейността си обявява следната промоция валидна за:
I. За всички битови потребители, подали заявление за присъединяване към газоразпределителната мрежа на Ситигаз България ЕАД (Дружеството) в срок от 12.02.2024г. до 01.05.2024г., както и за всички съществуващи клиенти присъединени към газоразпределителната мрежа на Ситигаз България ЕАД (Дружеството).

II. Промоционална цена на газови котли от 1699 лв. с ДДС.
ПРОМОЦИОНАЛНАТА ЦЕНА Е ВАЛИДНА ЗА КОНДЕНЗАЦИОНЕН СТЕНЕН КОТЕЛ С ПРОТОЧНО ПОДГРЯВАНЕ НА БГВ ПРЕЗ ВТОРИЧЕН ТОПЛООБМЕННИК Номинална мощност на котела-24KW.

III. Възможност за разсрочено плащане без оскъпяване за три години.

IV. Валидност на промоцията от 12.02.2024г. до 01.05.2024г. при подадено заявление за присъединяване, получено съгласие за присъединяване и заплатена такса за присъединяване в същия период.

Пловдив
Хасково
Казанлък
Габрово
Кърджали
Силистра
Велинград
Димитровград