Bosch

Ситигаз България ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, община Връбница, ул. Адам Мицкевич № 4А, ет. 3, ЕИК 131285259, ИН по ДДС BG131285259, в качеството си на предприятие за разпределение на природен газ и краен снабдител с природен газ. Във връзка с развитието на дейността си обявява следната Пролетна промоция за битови потребители: I. За всички битови потребители, подали заявление за присъединяване към газоразпределителната мрежа на Ситигаз България ЕАД (Дружеството) в срок от 01.03.2024г. до 01.06.2024г., както и за всички съществуващи клиенти присъединени към газоразпределителната мрежа на Ситигаз България ЕАД. Газов кондензационен котел BOSCH С2200 24 / 24 С 23 комплект с димоход. Всичко това на обща цена от 2700 лв. с ДДС или за 75,00 лв. на 36 равни месечни вноски. II. Монтаж на котела безплатен III. Бонус консумация на природен газ на стойност 400 лв. V. Валидност на промоцията от 01.03.2024г. до 01.06.2024г. при подадено заявление за присъединяване, получено съгласие за присъединяване и заплатена такса за присъединяване в същия период.

Fondital

Ситигаз България ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, община Връбница, ул. Адам Мицкевич № 4А, ет. 3, ЕИК 131285259, ИН по ДДС BG131285259, в качеството си на предприятие за разпределение на природен газ и краен снабдител с природен газ.
Във връзка с развитието на дейността си обявява следната промоция валидна за:
I. За всички битови потребители, подали заявление за присъединяване към газоразпределителната мрежа на Ситигаз България ЕАД (Дружеството) в срок от 12.02.2024г. до 01.05.2024г., както и за всички съществуващи клиенти присъединени към газоразпределителната мрежа на Ситигаз България ЕАД (Дружеството).

II. Промоционална цена на газови котли от 1699 лв. с ДДС.
ПРОМОЦИОНАЛНАТА ЦЕНА Е ВАЛИДНА ЗА КОНДЕНЗАЦИОНЕН СТЕНЕН КОТЕЛ С ПРОТОЧНО ПОДГРЯВАНЕ НА БГВ ПРЕЗ ВТОРИЧЕН ТОПЛООБМЕННИК Номинална мощност на котела-24KW.

III. Възможност за разсрочено плащане без оскъпяване за три години.

IV. Валидност на промоцията от 12.02.2024г. до 01.05.2024г. при подадено заявление за присъединяване, получено съгласие за присъединяване и заплатена такса за присъединяване в същия период.

Пловдив
Хасково
Казанлък
Габрово
Кърджали
Силистра
Велинград
Димитровград

Форма за връзка с нас

8 + 5 =