Доставка на горива за МПС - бензин А95Н, дизелово гориво и метан

Kраен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08.03.2019 17:00

Дата на публикацията
12.02.2019 г.

Доставка на горива за МПС - бензин А95Н, дизелово гориво и метан


Лице за контакти:
Мария Йорданова
гл. счетоводител
Ситигаз България ЕАД
Адрес: гр. София 1360
ул. Адам Мицкевич 4а
тел.: +359 (02) 925 94 95
e-mail: sofia@citygas.bg

Документация: