Във връзка с получено писмо от Булгартрансгаз ЕАД за извършване на дейности по присъединяване на новоизградени технологични съоръжения в района на гр. Стара Загора, Ви уведомяваме, че за периода от 07:00 часа на 16.08.2022 г. до 07:00 часа на 19.08.2022 г. ще бъде преустановено подаването на природен газ. Спирането няма да се отрази на битовите и Обществено-административни клиенти на Ситигаз България ЕАД на територията на общини Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Твърдица.