Нови смарт населени места.

Стамболийски, Кричим, Ново Село, Куртово Конаре, Крумово, Ягодово, Куклен, Катуница, Гурково, Твърдица, Голямо Дряново, Долно Съхране, Овошник, Зимница
Енина и Крън се измерва дистанционно разхода на природен газ на всички клиенти.