На основание чл. 33 от Наредба №2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ, „Ситигаз България“ ЕАД ще предложи за утвърждаване в КЕВР следните пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на Община Габрово за регулаторен период 2022 – 2026 год.:

 

  1. Пределни цени за разпределение и снабдяване за промишлени клиенти:
  • до 1 000 MWh/год. 22,50 лв./ MWh.
  • от 1 000 до 5 000 MWh/год. 21,18 лв./ MWh.
  • над 5 000 MWh/год. 19,30 лв./ MWh.

 

  1. Пределни цени за разпределение и снабдяване за обществено-административни и търговски клиенти: 23,12 лв./ MWh.

 

  1. Пределни цени за разпределение и снабдяване за битови клиенти: – 30,26 лв./ MWh.

 

  1. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа:
  • промишлени клиенти             4 880,00 лв.;
  • обществено-административни и търговски клиенти             2 680,00 лв.;
  • битови клиенти                                     520,00 лв.

 

Посочените цени са без включен ДДС 20%.