Сертификат

ТЮФ НОРД България ЕООД сертифицира Ситигаз България ЕАД за Система за управление на сигурността на информацията съгласно ISO/IEC 27001:2013. Стандартът въвежда адекватен контрол по отношение на конфиденциалността, интегритета и наличието на защита на информацията на заинтересованите страни, като покрива изискванията в областта на действие на наскоро въведения регламент GDPR.