Ситигаз България ЕАД уведомява всички свои потенциални клиенти, че поради изчерпване на субсидирането по проект Дезирее Газ от днешна дата (17.02.2020г.) се прекратява приемането на нови документи за кандидатстване по проекта. Всички одобрени клиенти следва да се постараят да завършат в най-кратки срокове вътрешните си инсталации.
Средствата за тях са осигурени при спазване на условията за одобрение!