Мрежата на Ситигаз България ЕАД надхвърли дължина от

километра

За нейното създаване са използвани най-съвременни методи като сигурността и качеството са приоритет за нас за да можем да Ви доставим една по-добра услуга. За възможно най-точно калкулиране на изразходваните количества на всички клиенти са инсталирани дистанционни разходомери за газ. Ние продължаваме да развиваме своята мрежа за да можем да задоволим нуждите на всеки желаещ една по-чиста енергия.