Всички населени места извън тези в които се намират офиси на Ситигаз България ЕАД са оборудвани с електронни битови разходомери с дистанционен отчет, като последните са:

  • гр. Стамболийски
  • гр. Раковски
  • гр. Крън
  • с. Енина
  • гр. Мъглиж
  • с. Голямо Дряново
  • гр. Гурково
  • с. Златица

Започва подмяна и на оборудването и в останалите населени места.