гр. Белово е втоярия град в България с изцяло дистанционно смартизмерване на консумацията на всички клиенти.