Булгаргаз ЕАД заплати на Ситигаз България ЕАД сумата дължима от намалението на цените на природен газ (05.08.2019 – 31.03.2020 г. ) договорено с Газпром.
Съгласно Решение на КЕВР определяйки цените на Ситигаз България ЕАД за съответните месеци в горния период Ситигаз България ще изчисли сумите дължими към крайните клиенти. Всички клиенти: промишлени, комунални и битови ще получат кредитни известия за направените корекции за цитирания период, с които суми ще се извърши прихващане на задължението за консумирания природен газ за месец Юни, и следващи месеци. В издадените кредитни известия ще има информация за всеки месец с направените корекции в зависимост от консумацията и коригираната цена на природния газ.