Ситигаз България ЕАД издаде всички кредитни известия към своите клиенти за възстановяване на сумата получена от Булгаргаз ЕАД и нейните контрагенти, във връзка с намалената цена на природния газ. Прихващането ще се извършва с покриване на неплатена фактура за природен газ и със сметките за месец юни и следващи месеци.

Сумите, които Ситигаз България ЕАД още не е получила от други контрагенти на Булгаргаз ЕАД ще бъдат включени в разчетите с клиентите след получаването.