УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

        Във връзка с получено писмо от Булгартрансгаз ЕАД за извършване на дейности по присъединяване на новоизградени технологични съоръжения в района на с.Виноградец, област Пазарджик, Ви уведомяваме, че за периода от 07:00 часа на 11.10.2022 г. до 07:00 часа на 14.10.2022 г. ще бъде преустановено подаването на природен газ към АГРС-Септември и АГРС-Белово.

Газоподаването няма да бъде преустановено за битови и ОА клиенти, но може да възникнат смущения в периода на спирането.
Възстановяването на газоподаването може да бъде извършено преди посочения краен срок, за което ще бъдете уведомени.