След драстичното намаляване на цените на природния газ за месец
октомври, през месец ноември се прогнозира още приблизително 30 %
намаление на пазара на едро в България. Постепенно цените на природния
газ възвръщат своите предимства пред останалите топлоносители, като тази
тенденция ще се засилва и в следващите месеци до достигане на нивата
близки до тези през 2019 г.