Поради авария причинена от трети страни бе преустановено снабдяването с природен газ по бул. Пещерско шосе, бул. В.Априлов и към централна градска част на гр. Пловдив

27.11.2023 г. 18:25 – аварията е отстранена. Моля нулирайте грешките на газовите си съоръжения.