Мрежата на Ситигаз България ЕАД достигна 900км.

Присъединяват се нови клиенти като се наблюдава голямо увеличение на битовите клиенти.