Приятна новогодишна изненада

Цената на природния газ за месец Януари спада спрямо тази за мес. Декември. Природния газ е най-изгодния топлоносител в момента, а както се очаква и за в...

314 нови битови клиенти в гр. Димитровград

Успешно завърши газифицирането на домакинствата в Димитровград участващи в проекта: „Подобряване качеството на атмосферния въздух на община Димитровград чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с други алтернативни форми на отопление”, финансиран чрез...

Декември – Отново най-инкономични

При сравнение на цените на различните енергоизточници в началото на отоплителния сезон отново сиьото гориво е начело като икономически, практичен и комфортен избор за отопление. За сравнение може да прегледате...

Авария – отстранена

Поради авария причинена от трети страни бе преустановено снабдяването с природен газ по бул. Пещерско шосе, бул. В.Априлов и към централна градска част на гр. Пловдив 27.11.2023 г. 18:25 – аварията е отстранена. Моля нулирайте грешките на газовите си...

Отново най-икономични

 Въпреки повишаването на цената на газа от 01.11.2023 година природният газ остава най-икономичния топлоносител за предстоящата...