%

ПО-ЕВТИНА ГАЗИФИКАЦИЯ

Увеличава се размерът на грантовото финансиране, като се определя на база 30% (досега размерът беше 20%) от допустимите по проекта разходи, включващи почти всичко необходимо за газификацията на едно домакинство (проектиране и изграждане на газова и отоплителна инсталация, материали, оборудване, газови уреди и др.). Допълнително гранта ще покрива и таксата за присъединяване към газоразпределителната мрежа. Максималният размер на финансовата помощ може да достигне

1 200 

Всеки желаещ да ползва преференциите по програмата DESIREE Gas може да подаде заявление в местните офиси на Ситигаз България ЕАД. Ако всички условия са налице, безвъзмездната помощ ще бъде приспадната от офертата за газификация, която кандидатът ще получи. В момента се разработва модел за компенсация на досега използвалите програма Desiree Gas.

За проекта

Проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България “ (Проект DESIREE GAS) има за цел да осигури специален и ефективен механизъм за подкрепа на газификацията на българските домакинства в съответствие с изискванията на Директивата за енергийна ефективност на ЕС. Той насърчава най-ефективните технологии и подкрепя преминаването от въглеродно интензивното електричество към природен газ, като по този начин се намалява потреблението на енергия и въглеродни емисии в жилищния сектор в България.

Проектът се финансира от Международен фонд „Козлодуй“ („МФК“), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР“). Управляващ орган е Министерство на енергетиката на Република България.

Проектът стартира през месец септември 2015 г. и беше предвиден да продължи 36 месеца.

На 5 юли 2018 г. срокът на проекта беше удължен до м. юни 2020 г.